La participación ciudadana se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular.

Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que estas designan o crean para el efecto.

En la democracia representativa vigente, en ocasiones, una parte de la sociedad es la que detenta el poder de representación tomando decisiones de forma legítima que afectan a una mayoría. En este sentido, es conveniente combinar lógicas de representación y participación directa.

Per a avançar cap a una democràcia no és suficient amb l'elecció regular de representants polítics. S'han de facilitar la incidència, la deliberació, la coproducció i la decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l'afecten. Amb la participació ciutadana es forma part d'aquest conjunt de decisions polítiques transcendint la mirada individual, perquè cobre protagonisme el col·lectiu.

Aquest dret seria només una proclama buida si no s'acompanya de mitjans que promoguen l'exercici i remoguen els obstacles que el dificulten. Per això, l'Ajuntament de Barcelona promou la millora dels canals de participació per a fer-los més accessibles, oberts i transparents. I, al mateix temps, fomenta la utilització de mitjans presencials i digitals que permeten augmentar la participació i faciliten la màxima diversitat de participants, adequant els canals de participació a la pluralitat i complexitat de les persones que comparteixen una ciutat com Barcelona, i que són la seua riquesa. Perquè la democràcia es fa entre tots i totes.

Imagen;